انواع دریبل های بسکتبال (سطح : متوسط)

انواع دریبل های بسکتبال (سطح : متوسط)

هدف یک دریبل زننده (و کل یک تیم در حمله) پیشبرد توپ به سمت سبد بسکتبال حریف،در جهت به وجود آوردن یک فرصت برای کسب امتیاز است.در یک دنیای ایده آل راه دریبل زننده به سمت حلقه باز خواهد بود،اما دنیای بسکتبال از یک دنیای ایده آل دور است و زمانی که شما فکر می کنید آزاد هستید،همیشه سر و کله مدافعان مزاحم پیدا می شود.
هر چند مدافعان برای شما مانع ایجاد می کنند،اما دریبل زننده های ماهر همیشه چند ترفند و حقه برای پشت سر گذاشتن مدافعان در آستین خود دارند.در اینجا پنج مانور تغییر جهت موثر لیست شده اند که به شما کمک می کنند در زمان دریبل زدن به سرعت جهت خود را عوض کنید،تا از توپ در مقابل مدافعان محافظت کنید.شما با اضافه کردن این حرکات (انواع دریبل های بسکتبال) به مهارت های کنترل توپ خود می توانید،عملکرد هر مدافعی را خنثی کنید و توپ را به سمت سبد بسکتبال به پیش ببرید.
دریبل تردید
دریبل تردید یا دریبل تغییر سرعت احتمالا ساده ترین تکنیک دریبل زنی در اجرا است،اما ساده بودن آن دلیل کم اثر بودن آن نیست.در این دریبل از ترفندی استفاده می شود که مدافع فکر می کند دریبل زننده قصد دارد سرعت دریبل زنی خود را کم کند یا به آن پایان دهد؛هنگامی که مدافع دچار تردید می شود یا موضع دفاعی خود را شل می کند،دریبل زننده می تواند دوباره ضرباهنگ حرکت و دریبل زدن خود را مثل گذشته افزایش دهد.
مراحل زیر را برای اجرای یک دریبل تردید دنبال کنید:
-قبل از آغاز این دریبل اطمینان حاصل کنید که با سرعت بالایی در حال دریبل زدن هستید و مدافع نیز خیلی نزدیک شما را دفاع می کند.
-هنگامی که مدافع به سختی از شما محافظت می کند،سریعا سرعت دریبل خود را کم کنید و تقریبا آن را متوقف کنید.
-اگر می خواهید توپ را حفظ کنید،پشت خود را به مدافع کنید،اما همچنان به دریبل زدن خود ادامه دهید.
-هنگامی که مدافع سست شد یا موضع دفاعی خود را شل کرد،به سرعت کمی خم شوید و یک گام انفجاری به سمت مدافع و جلوتر از او بردارید.
-به دریبل زدن مدافع ادامه دهید در حالی که به طور همزمان با دست مخالف خود از توپ محافظت می کنید.

دریبل کراس اور-آلن آیورسن

دریبل کراس اور (Crossover)
دریبل کراس اور یک تغییر جهت انفجاری است که اغلب برای مانور دادن در اطراف بازیکن حریف استفاده می شود.این دریبل می تواند راه موثری برای تکان دادن و متزلزل کردن مدافع باشد،اما در این دریبل توپ بدون محافظ می ماند و این نکته حائز اهمیت است که این حرکت باید بدون اشکال انجام شود تا توپ لو نرود.(دانلود فیلم آموزشی دریبل کراس اور)
مراحل اجرای یک دریبل کراس اور:
-هنگامی که به سمت یک مدافع پیش می روید با دست غالب و قوی تر خود،شروع به دریبل زدن توپ کنید.
-هنگامی که برای اجرای این دریبل آماده بودید،فشار بدن خود را از روی پای موافق با دستی که با آن دریبل می زنید،بردارید.
-در حالی که وزن بدن خود را از سمتی که در آن دریبل می زنید به سمت مقابل منتقل می کنید،به طور همزمان توپ را از عرض بدن خود،با زدن به زمین از یک سمت به سمت دیگر بفرستید.
-به خاطر داشته باشید پرش کمتر توپ در حین انجام این حرکت،باعث انجام کراس اور های سریعتر خواهد شد و شانس مدافع برای دزدیدن توپ شما در حین انجام حرکت را کم می کند.
-پای سمت گیرنده را یک گام به جلو ببرید تا دست دریافت کننده شما با توپ تماس پیدا کند.
-به دریبل زدن ادامه دهید و با استفاده از دست مخالف خود مدافع را دور کنید.

دریبل بین پاها

دریبل بین پاها

دریبل بین پاها
دریبل بین پاها نوعی از دریبل کراس اور است.هدف از این حرکت حفاظت از توپ در برابر دفاع و تغییر جهت دریبل شما هب صورت همزمان است.(دانلود فیلم آموزشی دریبل بین پاها)
مراحل زیر را برای اجرای دریبل بین پاها دنبال کنید:
-پاهایتان را به اندازه عرض شانه باز کنید و زانوهایتان را خم کنید.
-شروع به دریبل زدن توپ با دست غالب خود کنید.
-در حالی که به دریبل زدن ادامه می دهید با پای مخالف دستی که با آن دریبل می زنید،یک گام به جلو بردارید.
-به توپ به سمت بین پاهای خود ضربه بزنید؛توپ مستقیما به زمین برخورد می کند و در زیر پای غیر غالب شما قرار می گیرد.
-پس از بالا آمدن توپ آن را با دست مخالف خود بگیرید.
-به دریبل زدن با دست غیر تخصصی خود ادامه دهید.

دریبل از پشت کمر

دریبل از پشت کمر

دریبل از پشت کمر
دریبل از پشت کمر نمونه دیگری از یک مانور فوق العاده برای تغییر مسیر است.اساس این حرکت همانند دریبل کراس اور است،با این تفاوت که در پشت کمر بازیکن پایان می یابد.این حرکت معمولا بسیار موثر خواهد بود اگر در برابر مدافعی استفاده شود که در زمان دفاع کردن شما بیش از حد به یکی از طرفین متمایل می شود.(دانلود فیلم آموزشی دریبل از پشت کمر)
یک بازیکن راست دست برای انجام یک دریبل از پشت کمر باید مراحل زیر را طی کند:
-با دست راست خود توپ را دریبل بزنید؛طوری که توپ در جلوی بدن و سمت راست شما قرار داشته باشد.
-هنگامی که به مدافع نزدیک شدید پای داخلی (پای راست) خود را مستقر کنید و با پای بیرونی خود به سمت مدافع قدم بردارید.
-همان طور که از مدافع می گذرید،توپ را از پشت کمر خود،از سمت راست بدنتان به سمت چپ منتقل کنید.
-به دریبل زدن با دست چپ ادامه دهید.

دریبل چرخشی

دریبل چرخشی یا معکوس
دریبل چرخشی یا معکوس یک حرکت انفجاری است که برای اجرای آن نیاز است کنترل کننده توپ،به طور همزمان بچرخد و توپ را نیز دریبل بزند.این دریبل می تواند از هر دو سمت راست و چپ اجرا شود اما دستورالعمل زیر برای اجرای این حرکت در حین دریبل زدن به سمت راست است.(دانلود فیلم آموزشی دریبل چرخشی)
مراحل زیر را برای اجرای دریبل چرخشی بسکتبال دنبال کنید:
-با یک دریبل آهسته و کنترل شده به سمت مدافع حرکت کنید.
-هنگامی که به نزدیکی مدافع می رسید،در حالی که به دریبل زدن توپ ادامه می دهید،وقفه ای چند ثانیه ای به حرکت رو به جلوی خود بدهید.
-وزن غالب بدنتان را به روی پای مخالف با دستی که با ان دریبل می زنید بیندازید.آن پا،پای محوری شما خواهد بود.
-هنگامی که پای محوری خود را تعیین کردید،حدود ۱۸۰ درجه روی آن پا در جهت عقربه های ساعت بچرخید،طوری که پشت شما رو به مدافع قرار گیرد.
-به یاد داشته باشید برای جلوگیری از اعلام خطای تراولینگ باید به دریبل زدن ادامه دهید.در حالی که می چرخید دستی که با آن دریبل می زنید را با یک کراس اور کوتاه تغییر دهید.(پشت شما باید به مدافع باشد.)
-حرکت خود را با تغییر دادن پا و شانه مخالف با پای محوری خود،کامل کنید و چرخش ۳۶۰ درجه خود را کامل کنید.(فراموش نکنید که به دریبل زدن خود ادامه دهید.)
-مدافع را با یک حرکت انفجاری پشت سر بگذارید و به سمت یک محدوده باز حرکت کنید.
حرکاتی که در بالا لیست شدند فاصله ای بین شما و مدافع ایجاد می کنند.با این حال تسلط در این حرکات نیازمند تخصیص زمان و تمرین است.این ایده خوبی است که ابتدا این حرکات را به صورت آهسته انجام دهید،تا حرکت برای شما قابل درک و لمس شود.هنگامی که در اجرای حرکات بدون نقص عمل کردید،سختی کار را با انجام دادن حرکت با سرعت بیشتر،افزایش دهید.اگر شما ساعت ها تمرین کنید،زمانی زیادی طول نمی کشد که به یک کنترل کننده توپ حرفه ای تبدیل می شوید.
منبع

احمد شریفی

احمد شریفی هستم.گرچه خیلی کم بسکتبال بازی کردم ولی علاقم به بسکتبال از سال ۲۰۰۴ که بازی NBA LIVE 2005 رو بازی کردم بیشتر شد.از همون موقع رقابت های مختلف مخصوصا NBA رو دنبال می کنم.

۱۸ پاسخ

 1. لبرون گفت:

  واقعا ممنون ازتون واقعا نمی دونم چه جوری ازتون تشکر کنم

 2. لبرون گفت:

  ادیمن جان به خدا بهترین سایت بسکتباله مه تو عمرم دیدم.فقط اگر میشه کیلیپ ها رو تازه تر کنید

 3. غزال گفت:

  سلام ممنون از سایت خوبتون من بسکتبال کار می کنم و معلمم هم کراس اور و بک دور را یادم داده ولی من می خوام یه سری توضیحات درباره اش بخونم اگه دربارهی انها مطلبی بزاری ممنونت می شمک بای ی ی ی

 4. فهیمه گفت:

  سلام
  عالی بود….
  وااااااااااااقعا ممنون

 5. عرفان جردن گفت:

  مرسی من بعضی وقتا می گم چرا از لای پام رد نشد!الان فهمیدم باید بزنم وسط پا.
  بازم مرسی ADMIN

 6. KB24 گفت:

  خوب بود
  ولی برای ما که راحت از این دریبلینگ ها استفاده میکنیم چیز های سطح بالا تری قرار دهید
  مانند استابک و …
  بازم ممنون

  Basketball Never Stop With KB24

 7. DURANT گفت:

  منظورت استپ بک بود داداش

 8. rose گفت:

  har kas spidere se zad oonvaght stap bezane

 9. amir jordan گفت:

  سلام.این بهترین سایتی بود که من تونستم ازون بهره ببرم واقعا ممنون خیلی تشکر می کنم و امیدوارم شاد و پیروز باشید

  با تشکر امیرمحمد

 10. carol گفت:

  سلام مطالب سایت مفید بود من در حدود ۶ سال است که بسکتبال بازی می کنم(از چهارم دبستان تا حالا که اول دبیرستان هستم)
  من نظری در مورد حرکت دریبل پشت کمر دارم این دربلی که شما توضیح دادید بسیار زیبا بود اما یک حرکت اضافی در این دریبل اجرا می شود و آن این است که پس از برخورد توپ با دست مخالف باید یک دریبل کنار پا زد و بعد با سرعت به حرکت ادامه داد این حرکت اضافی (یعنی:آوردن توپ کنار پا با دریبل)از سرعت مهاجم کم می کند و باعپ می شود که حداقا ۰٫۵ثانیه تا۱ ثانی وقت به هدر برود یا حتی بیشتر
  همانطور که اطلاع دارید حتی کسری از ثانیه ها نیز در بسکتبا مفید و مهم هستند
  نظر من در مورد این دریبل این است که باید پس از دریبل زدن با دست موافق(غالب)با یک حرکت دست را از پشت از دور کمر رد کنیم(با توپ)طوری که پشت دست به باسن (استخوان لگن) پای مخالف برخورد کند آن وقت توپ را از دست غالب خود که در دست داریم جلوی پای مخالف ما زمین خواهد خورد و دیگر نیازی به دریبل اضافی کنار پا نداریم
  راستی اسم دیگر دریبل چرخشی(پی وُت) است
  لطفا مطالب دست بالا تر قرار دهید
  ببخشید که من زبان درازی کردم

 11. MD گفت:

  واقعا درسته البته در مواقعی روبهروی شما فضای کافی وجود داشته باشه.
  به صورت ساده تر میشه گفت با دستی که دارین توپ رو دریبل می کنید توپ رو تا پشت کمر هدایت کنید و با چرخاندن شانه اون رو به جلوی خودتون پرتاب کنید. اگه در هنگام حرکت رو به جلو این کار رو انجام بدین بدون هیچ تفاوت زمانی مدافعین رو گیج میکنید. چرخوندن شانه فرامش نشه.

 12. arshia021 گفت:

  واقعا فوق الهاده ترین سایت بسکتبال

 13. Narges گفت:

  سلام و خداقوت
  فوق العاده بود
  ان شاالله همیشه سلامت باشید
  کانال ندارین تلگرام؟

پاسخ دهید

دیدگاه‌های غیرمرتبط با موضوع مطلب و همچنین دیدگاه‌هایی که به صورت فینگلیش نوشته می‌شوند، تایید نخواهند شد.
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *