بسکتبال المپیک ریو دو ژانیرو ۲۰۱۶

جداول مرحله گروهی بسکتبال المپیک ریو دو ژانیرو ۲۰۱۶ در بخش مردان:

رده تیم برد باخت تفاضل امتیاز
1 پرچم ایالات متحده ایالات متحده 5 0 117 10
2 پرچم استرالیا استرالیا 4 1 76 9
3 پرچم فرانسه فرانسه 3 2 45 8
4 پرچم صربستان صربستان 2 3 39 7
5 پرچم ونزوئلا ونزوئلا 1 4 129- 6
6 پرچم چین چین 0 5 148- 5
رده تیم برد باخت تفاضل امتیاز
1 پرچم کرواسی کرواسی 3 2 7- 8
2 پرچم اسپانیا اسپانیا 3 2 75 8
3 پرچم لیتوانی لیتوانی 3 2 36- 8
4 پرچم آرژانتین آرژانتین 3 2 13 8
5 پرچم برزیل برزیل 2 3 4 7
6 پرچم نیجریه نیجریه 1 4 49- 6

برنامه مسابقات بسکتبال المپیک ریو دو ژانیرو ۲۰۱۶ در بخش مردان (زمان ها به وقت ایران نوشته شده اند):

زمان
استرالیا 21:45 روز 16 مرداد فرانسه
چین 2:30 روز 17 مرداد ایالات متحده
ونزوئلا 6 روز 17 مرداد صربستان
زمان
برزیل 21:45 روز 17 مرداد لیتوانی
کرواسی 2:30 روز 18 مرداد اسپانیا
نیجریه 6 روز 18 مرداد آرژانتین
زمان
صربستان 21:45 روز 18 مرداد استرالیا
ایالات متحده 2:30 روز 19 مرداد ونزوئلا
فرانسه 6 روز 19 مرداد چین
زمان
اسپانیا 21:45 روز 19 مرداد برزیل
لیتوانی 2:30 روز 20 مرداد نیجریه
آرژانتین 6 روز 20 مرداد کرواسی
زمان
صربستان 21:45 روز 20 مرداد فرانسه
استرالیا 2:30 روز 21 مرداد ایالات متحده
ونزوئلا 6 روز 21 مرداد چین
زمان
برزیل 21:45 روز 21 مرداد کرواسی
نیجریه 2:30 روز 22 مرداد اسپانیا
آرژانتین 6 روز 22 مرداد لیتوانی
زمان
چین 21:45 روز 22 مرداد استرالیا
ایالات متحده 2:30 روز 23 مرداد صربستان
فرانسه 6 روز 23 مرداد ونزوئلا
زمان
آرژانتین 21:45 روز 23 مرداد برزیل
اسپانیا 2:30 روز 24 مرداد لیتوانی
کرواسی 6 روز 24 مرداد نیجریه
زمان
ایالات متحده 21:45 روز 24 مرداد فرانسه
استرالیا 2:30 روز 25 مرداد ونزوئلا
صربستان 6 روز 25 مرداد چین
زمان
نیجریه 21:45 روز 25 مرداد برزیل
اسپانیا 2:30 روز 26 مرداد آرژانتین
لیتوانی 6 روز 26 مرداد کرواسی
زمان
استرالیا ساعت 18:30 روز 27 مرداد لیتوانی
اسپانیا ساعت 22:00 روز 27 مرداد فرانسه
امریکا ساعت 2:15 روز 28 مرداد آرژانتین
کرواسی ساعت 5:45 روز 28 مرداد صربستان
زمان
امریکا ساعت 23:00 روز 29 مرداد اسپانیا
صربستان ساعت 2:30 روز 30 مرداد استرالیا
زمان
اسپانیا ساعت 19:00 روز 31 مرداد استرالیا
صربستان ساعت 23:15 روز 31 مرداد امریکا

برکت مرحله پلی آف مسابقات بسکتبال المپیک ریو دو ژانیرو ۲۰۱۶ در بخش مردان: