دسته: مسابقات تدارکاتی و دوستانه

تیم ایران جام قهرمانی مسابقات بسکتبال ویلیام جونز 2015 را دریافت کرد ۰

تیم ایران جام قهرمانی مسابقات بسکتبال ویلیام جونز ۲۰۱۵ را دریافت کرد

با پایان یافتن مسابقات بسکتبال ویلیام جونز ۲۰۱۵ در روز ششم سپتامبر، تیم بسکتبال ایران جام قهرمانی این مسابقات را دریافت کرد.