توافق بردلی بیل و واشنگتن ویزاردز برای امضای قرارداد

توافق بردلی بیل و واشنگتن ویزاردز برای امضای قرارداد

به گفته نماینده بردلی بیل، این بازیکن آزاد محدود و تیم واشنگتن ویزاردز برای امضای قرارداد به توافق رسیدند. قرارداد حداکثری بیل ۵ ساله و مبلغ آن ۱۲۸ میلیون دلار خواهد بود.