پایان کار فرانک وگل به عنوان سرمربی ایندیانا پیسرز

پایان کار فرانک وگل به عنوان سرمربی ایندیانا پیسرز

لری برد، ریاست باشگاه ایندیانا پیسرز امروز اعلام کرد کار فرانک وگل به عنوان سرمربی ایندیانا پیسرز پایان یافته است و این تیم قرارداد جدیدی با او امضا نخواهد کرد.