نتایج بازی های ان بی ای در 28 نوامبر 2016

نتایج بازی های ان بی ای در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۶

شکست ساکرامنتو و ممفیس، پیروزی اکلاهما سیتی در شب تریپل دابل کردن راسل وستبروک و دوازدهمین برد متوالی گلدن استیت، از مهمترین نتایج بازی های ان بی ای در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۶ بود.