برچسب: راسل وستبروک

منابع: راسل وستبروک برای امضای قراردادی 3 ساله با تاندر به توافق رسید

منابع: راسل وستبروک برای امضای قراردادی ۳ ساله با تاندر به توافق رسید

به گفته منابع به ESPN، گارد آل استار، راسل وستبروک و تیم اکلاهما سیتی تاندر بر سر کلیات قرارداد ۳ ساله جدیدی به مبلغ ۸۵٫۷ میلیون دلار به توافق رسیدند.