برچسب: واشنگتن ویزاردز

توافق بردلی بیل و واشنگتن ویزاردز برای امضای قرارداد

توافق بردلی بیل و واشنگتن ویزاردز برای امضای قرارداد

به گفته نماینده بردلی بیل، این بازیکن آزاد محدود و تیم واشنگتن ویزاردز برای امضای قرارداد به توافق رسیدند. قرارداد حداکثری بیل ۵ ساله و مبلغ آن ۱۲۸ میلیون دلار خواهد بود.

راسل وستبروک، کوین دورنت و جان وال، بهترین بازیکنان دسامبر 2015 لقب گرفتند ۱

راسل وستبروک، کوین دورنت و جان وال، بهترین بازیکنان دسامبر ۲۰۱۵ لقب گرفتند

راسل وستبروک و کوین دورنت از اکلاهما سیتی تاندر و جان وال از واشنگتن ویزاردز، برای بازی هایی که در دسامبر ۲۰۱۵ انجام دادند، بهترین بازیکنان ماه NBA در کنفرانس های غرب و شرق...

مارچین گرتات ۲

مارچین گرتات و راسل وستبروک بهترین بازیکنان هفته ان بی ای لقب گرفتند

مارچین گرتات از تیم واشنگتن ویزاردز و راسل وستبروک از تیم اکلاهما سیتی تاندر برای بازی هایی که از ۲۱ تا ۲۷ دسامبر انجام دادند، بهترین بازیکنان هفته ان بی ای لقب گرفتند.