برچسب: پرتلند تریل بلیزرس

کلیولند چنینگ فرای را جذب کرد و اندرسون وریژائو را به پرتلند فرستاد ۲

کلیولند چنینگ فرای را جذب کرد و اندرسون وریژائو را به پرتلند فرستاد

به گفته منابع، تیم کلیولند کولیرز در انتقالی سه تیمه، چنینگ فرای، بازیکن پست فروارد از اورلاندو مجیک را جذب کرد و اندرسون وریژائو را به پرتلند تریل بلیزرس فرستاد.