برچسب: کارملو انتونی

انتونی و باتلر در ترکیب تیم بسکتبال امریکا در المپیک 2016 حضور دارند

انتونی و باتلر در ترکیب تیم بسکتبال امریکا در المپیک ۲۰۱۶ حضور دارند

کارملو انتونی، کایل لوری، دی‌آندره جردن و جیمی باتلر به لیست بازیکنانی که متعهد شده اند در المپیک ۲۰۱۶ در ترکیب تیم بسکتبال امریکا حضور داشته باشند، اضافه شدند.