برچسب: کایری ایروینگ

منابع: کایری ایروینگ دعوت برای حضور در المپیک ریو را پذیرفت

منابع: کایری ایروینگ دعوت برای حضور در المپیک ریو را پذیرفت

به گفته‌ی منابع به ESPN در روز شنبه، کایری ایروینگ، گارد راس کلیولند کولیرز، دعوت برای حضور در ترکیب تیم ملی بسکتبال امریکا در المپیک تابستانی ریو را پذیرفت.