برچسب: کلی تامپسن

لبران جیمز و کلی تامپسن؛ بهترین بازیکنان هفته ان بی ای

لبران جیمز و کلی تامپسن؛ بهترین بازیکنان هفته ان بی ای

لبران جیمز از کلیولند کولیرز و کلی تامپسن از گلدن استیت واریرز برای بازی هایی که از ۲۱ تا ۲۷ مارس انجام دادند، بهترین بازیکنان هفته ان بی ای در کنفرانس های شرق و...