برچسب: Milwaukee Bucks

بسکتبال NBA-تیم میلواکی باکز

تیم میلواکی باکز (Milwaukee Bucks)

تیم میلواکی باکز (Milwaukee Bucks) تیم بسکتبال آمریکایی است که در شهر میلواکی ایالت ویسکانسین واقع شده است.این تیم در تقسیم بندی NBA در منطقه مرکزی کنفرانس شرق واقع شده است.