بسکتبال نویس

شرکت کنندگان مسابقه مهارت های All-Star 2016 ۴

شرکت کنندگان مسابقه مهارت های All-Star 2016

دیمارکوس کازینس از ساکرامنتو کینگز، انتونی دیویس از نیو اورلینز پلیکانز و دریماند گرین از گلدن استیت واریورز، از جمله بازیکنانی هستند که در مسابقه مهارت های All-Star 2016 که روز ۱۳ فوریه در...

error: