بسکتبال نویس

منابع: مارک گاسل به منظور بهبود مصدومیت پا، نمی خواهد در المپیک ریو شرکت کند

منابع: مارک گاسل به منظور بهبود مصدومیت پا، نمی خواهد در المپیک ریو شرکت کند

پس از انتشار این خبر که مارک گاسل، سنتر آل استار تیم بسکتبال اسپانیا نمی تواند در المپیک ریو برای تیم ملی کشورش بازی کند، امید اسپانیا برای شکست تیم بسکتبال امریکا در رویارویی...