بسکتبال نویس

لوکا پاویچویچ ۶

با لوکا پاویچویچ، سرمربی جدید تیم ملی بسکتبال ایران بیشتر آشنا شویم

فدراسیون بسکتبال پس از چند بار تاخیر، سرانجام سرمربی جدید تیم ملی بسکتبال را معرفی کرد. لوکا پاویچویچ، مربی ۴۷ ساله اهل صربستان، حداقل تا پایان مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۵، هدایت تیم بسکتبال ایران...

error: